เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    เปิดรับสมัครและจองที่เรียน สำหรับปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 -946 1992-6

มือถือ 089-797 2653

Update 2013 Nov 30

Read More..

head news

งานประดิษฐ์การ์ดวันแม่กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Update 2020 Aug 14

Read More..

พ่นสารเคมีกำจัดยุงพ่นสารเคมีกำจัดยุง

Update 2020 Aug 14

Read More..

พ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

Update 2020 Aug 14

Read More..

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

Update 2020 Aug 14

Read More..

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

Update 2020 Mar 05

Read More..


ดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด  

ข่าวประชาสัมพันธ์Summer Course 2020

Update 2020 Jan 26

Read More..Mid Year Course 2019

Update 2019 Aug 22

Read More..Summer Course 2019

Update 2019 Mar 18

Read More..

กำหนดการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Update 2019 Feb 20

Read More..

ตารางสอบกลางภาค 2/2017 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2017 Dec 09

Read More..

Test Topic Midterm 2/2017 G.7-G.12 Update 2017 Dec 09

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผลกลางภาค 2/2560 ระดับชั้น G.1-G.6 Update 2017 Dec 09

Read More..


ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

ห้องเกียรติยศขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธัชกร ยามช่วง G.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ WINNER CLASS E BOY

Update 2020 Aug 14

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธัชกร ยามช่วง G.2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากกาเเข่งขันกอล์ฟในรายการ KIDS GOLF WORLD CHAMPIONSHIP, MALAYSIA 2019 ณ สนามTanjong Puteri Golf Resort ประเทศ MALAYSIA

Update 2020 Jan 26

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ น้องเวลา เด็กหญิงอัญชิตา ปานนาศรี K.1/3
ได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญ จากการแข่งขันยิมนาสติก ประเภท BEAM , VAULT และเหรียญเงิน 2 เหรียญ จากการแข่งขันยิมนาสติกประเภท BARS , FLOOR ในรายการ BAMBI GAME INVITATIONAL MEET 2019

Update 2019 Dec 07

Read More..

.....................................

เข้าสู่ห้องเกียรติยศ  

กิจกรรมนอกห้องเรียน

โครงการแนะแนวการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562โครงการแนะแนวการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562

Read More..

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนกันยายน 2562กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนกันยายน 2562

Read More..

กิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2560กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2560

Read More..


ดูกิจกรรมทั้งหมด  

   ..................................................................